Novinky

Informace GFŘ - Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Daně a cla
  • Prominutí daně
  • Povodně
  • Živelní pohromy
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň dědická a darovací

Informace GFŘ - Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí: 

V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky. Tato výpomoc nepochybně je poskytnutím majetku na humanitární nebo charitativní účel. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, poskytuje bezúplatnému nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely, bezúplatnému nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu a bezúplatnému nabytí majetku z veřejných sbírek osvobození od daně darovací. Daňové přiznání se v těchto případech nepodává.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 13.06.2013

Doporučované

Nejčtenější