Novinky

Souhrnná informace GFŘ - placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daně a cla
  • Daň
  • Daň z příjmů
  • Důchodové spoření
  • Změny v placení daní
  • Tiskopis
  • Veřejný sektor
  • Otázky a odpovědi
  • Generální finanční ředitelství
  • Soukromý sektor

Vzhledem k častým dotazům a také chybám plátců (zaměstnavatelů) pojistného na důchodové spoření při placení pojistného a podávání souvisejících povinných tiskopisů sděluje GFŘ následující informaci.

Při plnění povinností souvisejících s pojistným na důchodové spoření postupují zaměstnavatelé ve stejném režimu, jako při plnění povinností v souvislosti s daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. To znamená, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové spoření sražené zaměstnancům odvádí plátce pojistného tomu správci daně, ke kterému místně přísluší jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti pod svým variabilním symbolem plátce daně (IČ právnické osoby, rodné číslo fyzické osoby), příp. plátcovy pokladny (číslo plátcovy pokladny přidělené při registraci). Stejnému místně příslušnému správci daně podávají plátci pojistného také tiskopisy měsíční hlášení k záloze na důchodové spoření a následně vyúčtování pojistného na důchodové spoření.

Související informace

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placenípojistného na důchodové spoření plátcem (zaměstnavatelem) je zveřejněn na stránce Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013- ze dne 8. dubna 2013

Konstantní symboly jsou obdobné jako při placení jiných daní, tzn., konstantní symbol 1148 se používá pro platby prováděné převodním příkazem a konstantní symbol 1149 pro platby poštovní poukázkou.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 29.05.2013

Doporučované

Nejčtenější