Novinky

Elektronické podání přihlášky k registraci (Tisková zpráva GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Daňový portál
  • Tisková zpráva
  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Finanční správa
  • Elektronické podání vyúčtování
  • Elektronická evidence tržeb

S účinností od 9. dubna 2013 jsou opět k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení, dostupná na Daňovém portále http://www.daneelektronicky.cz/, současně s tímto oznámením je také obnoveno přijímání podání k registračnímu řízení distribuovaných z výstupů SW třetích stran.

Zprovozněním nového elektronického formuláře oznámení o změně registračních údajů/žádosti o zrušení registrace, včetně obnovených formulářů přihlášek k registraci pro právnické osoby, pro fyzické osoby, pro plátcovy pokladny a přihlášky k registraci k DPH na internetových stránkách finanční správy, jsou odvolána opatření, které Finanční správa ČR přijala k 1. lednu 2013.

Elektronické podání přihlášky k registraci

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 9.4.2013

Doporučované

Nejčtenější