Novinky

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - Bankovní účty finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu (Informace GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Bankovní účty
 • Finanční úřady
 • Veřejný sektor
 • Regulace
 • Daň
 • Daně a cla
 • Generální finanční ředitelství
Aktualizováno 14. 5. 2013
 • Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - aktualizace (Zdroj: GFŘ)

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - Bankovní účty finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

 • Příloha č. 1 - Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31.12.2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1.1.2013 („převodový můstek“),
 • Příloha č. 2 - Čísla matrik bankovních  účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
 • Příloha č. 3 -  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
 • Příloha č. 4 -  Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 18.12.2012


UPOZORNĚNÍ - Aktualizováno 14.05.2013:

 

Doporučované

Nejčtenější