Novinky

2012

Informace Finanční správy ČR k daňové problematice - 2012.

ilustrace

Aktualizováno

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 - Bankovní účty finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu (Informace GFŘ)

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě ČR dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

 • Příloha č. 1 - Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31.12.2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1.1.2013 („převodový můstek“),
 • Příloha č. 2 - Čísla matrik bankovních  účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
 • Příloha č. 3 -  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
 • Příloha č. 4 -  Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní

Vydáno

Důchodové spoření - OPT-OUT (zapojení české daňové správy do realizace důchodové reformy) - od 1. ledna 2013 (Informace GFŘ)

Česká daňová správa (posléze Finanční správa ČR) bude od 1.1.2013 zapojena do realizace důchodové reformy. Dle schváleného  zákona o důchodovém spoření a zákona o pojistném na důchodové spoření s účinností od 1.1.2013 je Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ) jako správci Centrálního registru smluv svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která bude probíhat výhradně elektronicky.

Aktualizováno

Finanční správa České republiky - od 1. ledna 2013 (Informace GFŘ)

Finanční správa České republiky bude od 1. ledna 2013 soustavou správních orgánů pro výkon správy daní. Jako orgány Finanční správy České republiky se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

Vydáno

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Změna e-mailové adresy technické podpory a URL adresy Daňového portálu od 1.1.2013 (Informace GFŘ)

K 1. lednu 2013 se územní finanční orgány transformují na orgány Finanční správy ČR. Informace o všech změnách naleznete na Internetových stránkách http://cds.mfcr.cz/

 • V této souvislosti dojde od 1. ledna 2013 ke změně e-mailové adresy technické podpory na epodpora@fs.mfcr.cz
 • Daňový portál bude od tohoto data dostupný na nové URL adrese: http://www.daneelektronicky.cz/

Původní adresy zůstanou i nadále zachovány.

Technická podpora GFŘ

Vydáno

Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1.1.2013 znamenají stěhování statisíců spisů mezi finančními úřady a jednodušší komunikaci se správcem daně - (Tisková zpráva GFŘ) - včetně Příkladů umístění spisů

včetně Příkladů umístění spi (ke stažení ve formátu Word) - viz obsah tiskové zprávy GFŘ

 • Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě ČR.

Vydáno

Úvodní informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 včetně Přehledu 199 FÚ do 31.12.2012 a jejich nástupnických 14 krajských FÚ od 1.1.2013 (Informace GFŘ)

K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č.456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1.1.2012.

Zaplatit daň novým krajským finančním úřadům, tzn. na nové účty finančních úřadů, bude nejdříve možné k datu splatnosti od 1.1.2013, kdy budou účty otevřeny v ČNB.

Vydáno

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 (Informační leták GFŘ)

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. 

 • Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji
  včetně
 • Přehled Určených územních pracovišť v sídlech finančních úřadů
 • Schéma postupu stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji