Novinky

2011

Informace Finanční správy ČR k daňové problematice - 2011.

ilustrace

Vydáno

Informace k Technické novele daňového řádu (Informace ČDS)

Dne 7. 12. 2010 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh tzv. technické novely daňového řádu. S návrhem této novely byl vysloven souhlas již v prvém čtení. V nejbližší době bude novela předložena k projednání Senátu. Novela zahrnuje především následující body...