Novinky

Papírový režim EET v detailu

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Daň
  • Daň z přidané hodnoty
  • Elektronická evidence tržeb
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor

Novinkou v zákoně o evidenci tržeb je zvláštní papírový režim, kterého budou moci od 1. května 2020 využívat k evidenci svých hotovostních tržeb ti nejmenší podnikatelé. Ve zvláštním režimu není potřeba disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidence tržeb ve zvláštním režimu probíhá tak, že podnikatel při přijetí tržby vystaví zákazníkovi účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, které obdrží od finančního úřadu. Stejnopis vystavené účtenky si podnikatel uchová do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů. Za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, podá podnikatel správci daně oznámení o tržbách, a to do 20. dne následujícího měsíce.

Pro evidenci tržeb ve zvláštním papírovém režimu je třeba splňovat tři zákonné podmínky:

  • Nebýt plátcem DPH,
  • Nemít více než dva zaměstnance,
  • Výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři předcházející kalendářní čtvrtletí 600 tisíc korun.

Pokud podnikatel tyto podmínky splňuje, může požádat Finanční úřad o možnost evidovat ve zvláštním režimu. Více informací k podání žádosti zde.

Přestože formulář „oznámení o tržbách“ je maximálně přehledný (viz vzor v příloze), platí, že uživatelsky jednodušší je on-line evidence tržeb, v rámci které veškerá komunikace s Finanční správou probíhá automatizovaně. Papírový režim je alternativou, která je určena především zájemcům z řad nejmenších živnostníků s minimem tržeb, kteří z nějakého důvodu nechtějí evidovat on-line. Formulář k vykazování tržeb v rámci papírového režimu obsahuje jen základní položky tak, aby byla zajištěna řádná evidence tržeb a papírový režim nemohl být zneužíván k obcházení systému. Pokud se však poplatník pro papírový režim rozhodne, jednotlivé tržby zaznamená dvěma nejnutnějšími údaji – počtem tržeb a celkovou výší tržby.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější