Novinky

Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativní činnost MF
 • Legislativa
 • Veřejný sektor
 • Daň
 • Daň z příjmů
 • Daně a cla
Aktualizováno 29. 12. 2020 20:45
 • Aktualizace textu

Legislativní proces daňového balíčku na rok 2021 bude dokončen do konce roku. Návrh zákona bude vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020.

Díky tomu bude snížení daně z příjmů zrušením superhrubé mzdy při sazbách 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka platit již právě od 1. ledna 2021. Změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je okamžik, od kterého se zvýšení uplatní, flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“ Ukončení legislativního procesu v prosinci znamená účinnost daného opatření podle původního harmonogram a nové sazby tak budou platit od 1. února 2021. V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč na litr je účinnost navázána na okamžik obecné účinností zákona, tj. 1. ledna 2021.

Podrobná informace k jednotlivým ustanovením:

Zákon o daních z příjmů

 • Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – okamžikem obecné účinnosti zákona , tj. od 1. ledna 2021
 • Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021
 • Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona tj. od 1. ledna 2021. Stravenkový paušál tak bude možné poskytnout již za leden, tedy v lednové výplatě.
 • Mimořádné odpisy, zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku a zrušení daňového odpisování nehmotného majetku – na majetek pořízený od 1. ledna 2021, poplatník může tuto změnu využít zpětně již i pro majetek pořízený od 1. ledna 2020
 • Elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020
 • Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů - na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022
 • Zavedení osvobození státních dluhopisů - okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. ledna 2021
 • Odstropování daňového bonusu - použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného daňového přiznání nebo ročního zúčtování v roce 2022)
 • Ostatní změny - účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro fyzické osoby od 1. ledna 2021, pro právnické osoby od 1. ledna 2021, mají-li zdaňovací období kalendářní rok, nebo později, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

 • Zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku - zde je účinnost flexibilní, a to díky obecné formulaci „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“. Nové sazby tak budou platit od 1. února 2021
 • Snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč na litr – okamžikem obecné účinnosti, tj. od 1. ledna 2021

Rozpočtové určení daní

 • Nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021

Majetkové daně

 • Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo - účinnost od 1. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky bude o rok později

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 • den následující po vyhlášení zákona, tj. 1. ledna 2021

Ostatní změny v balíčku

 • V zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. ledna 2021

Doporučované

Nejčtenější