Novinky

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

oddělení 3205 - Koordinace daňové legislativy
oddělení 3205 - Koordinace daňové legislativy

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Poslanecká sněmovna
  • Daně a cla
  • Daň
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní spolupráce

Dne 12. července 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 999).

Předmětem návrhu právní úpravy je transpozice opatření č. 13 projektu předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), uskutečňovaného v rámci mezivládní spolupráce na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), a z tohoto opatření vycházející směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Návrhem zákona se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí za nadnárodní skupiny podniků.

Doporučované

Nejčtenější