Novinky

Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1.4.2011

oddělení 1801 - Daň z přidané hodnoty
oddělení 1801 - Daň z přidané hodnoty

Vydáno

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň
  • Zákon o DPH
  • Veřejný sektor
  • Daňové změny
  • Regulace
  • Legislativa
  • Daně a cla

Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah, vznik a uplatnění nároku na odpočet daně.

Kromě některých formálních změn, například přestrukturování jednotlivých paragrafů v dílu 10 hlavy II zákona o DPH a úpravy terminologie, se do pravidel týkajících se nároku na odpočet daně promítá řada věcných změn. Především se do těchto pravidel nově zakotvují některé zásady vyplývající ze zavedené judikatury Soudního dvora EU a zásady vycházející ze směrnice 2009/162/EU, která mění směrnici o DPH (směrnice 2006/112/ES) s účinností od 1. 1. 2011. Dále se do nově navrhované úpravy promítají některé postupy, které jsou pro členské státy volitelné a které odpovídají zásadě neutrality daňového zatížení.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější