Novinky

2011

Informace Ministerstva financí k daňové a celní legislativě - rok 2011.

ilustrace
Daně
Období

Vydáno

Vyhláška č. 387/2011 Sb.

ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č.3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2012.

Vydáno

Vyhláška č. 358/2011 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

ze dne 22. listopadu 2011, s účinností od 1. ledna 2012; kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění- publikována v Cenovém věstníku č. 14/2011

Vydáno

Zákon č. 47/2011 Sb.

zákon č. 47/2011 Sb.ze dne 08.03.2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011.