Novinky

Daně

Informace Ministerstva financí o daních a souvisejících tématech.

ilustrace

Daňový kalendář

Daňový kalendář - upozornění na daňové povinnosti, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Daňové tiskopisy

Souhrnný přehled k daňovým tiskopisům - publikovaným Finanční správou a Celní správou ČR.

MOJE daně

Projekt MOJE daně, tedy moderní a jednoduché daně pro občany a podnikatele, přináší jednodušší daňový systém a elektronizaci daní. Souhrn informací k projektu MOJE daně.

Dvojí zdanění

Informace a pokyny Ministerstva financí v oblasti zamezení dvojího zdanění.

Reverse charge

Přehled akcí ČR ve věci iniciativy reverse charge na ministerské úrovni. 

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.