Novinky

Veřejný sektor

Přehledy a bloky informací Ministerstva financí vztahující se k veřejnému sektoru.

ilustrace
Státní rozpočet
Informace Ministerstva financí k hospodaření územních rozpočtů.
Přehled makroekonomických informací, ukazatelů, výhledů a predikcí.
Informace o politice a metodikách řízení státního dluhu.
Informace Ministerstva financí o daních a souvisejících tématech.
Informace Ministerstva financí k oceňování majetku, cenové mapy, komentáře.
Účetnictví a účetnictví státu
Vybrané metodiky, vzorové postupy a legislativní dokumenty Ministerstva financí naplňující cíle SMART Governance.
Majetek státu
Informace Ministerstva financí o podpoře projektů a programů z národních zdrojů.
Informace Ministerstva financí o finančních kontrolách ve veřejném sektoru.
Fiskální údaje a další informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.