Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Finanční trh
  • Finanční sektor
  • Komentář
  • Stavební spořitelna
  • Stavební spoření
  • Státní podpora stavebního spoření
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 449 899 486 532
  Přírůstek (%) 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -2,6 8,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami Objem (tis. Kč) 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 808,7 629,1
  Přírůstek (%) 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 77,4 -22,2
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 265 839 3 152 006
  Přírůstek (%) -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 0,7 -3,5
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 4,238 4,328
  Přírůstek (%) -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 2,9 2,1
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 1 461 1 497 n/a
  Přírůstek (%) 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 1,0 2,5 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 366,259 334,656
  Přírůstek (%) -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 1,0 -8,6
Úvěry celkem 1) Počet 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 490 714 475 935
v tom: ze stavebního spoření   471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 234 675 235 171
překlenovací 2)   343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 256 039 240 764
  Přírůstek (%) -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -5,7 -3,0
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 319,327 341,966
v tom: ze stavebního spoření   51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 64,131 80,984
překlenovací 2)   209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 255,196 260,982
  Přírůstek (%) -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 8,8 7,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 87,2 102,2

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 
Není-li uvedeno jinak, jedná se o smlouvy uzavřené fyzickými i právnickými osobami

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022

Za rok 2022 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 487 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 307 mld. Kč. V porovnání s rokem 2021 bylo v roce 2022 uzavřeno o 37 tis. smluv více (+8,1 %).

Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 629 tis. Kč. Oproti stavu k 31.12.2021 tak došlo k jejímu poklesu o 180 tis. Kč (-22,2 %).  

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 31.12.2022 činil 3,2 mil. smluv, což je o 114 tis. smluv méně (-3,5 %) než ke konci roku 2021. 

Během roku 2022 byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 4,3 mld. Kč. Výplata zálohy státní podpory za rok 2022 nebyla k 31.12.2022 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

K 31.12.2022 bylo evidováno celkem 476 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2021 pokles o 15 tis. úvěrů (-3,0 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2022 dosáhl hodnoty 342 mld. Kč, tedy o 22,6 mld. Kč více (+7,1 %) než ke konci roku 2021. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2022 vzrostl oproti stavu ke konci roku 2021 na hodnotu 102,2 % (+15 p. b.). 

Doporučované

Nejčtenější