Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Soukromý sektor
 • Komentář
 • Stavební spořitelna
 • Stavební spoření
 • Státní podpora stavebního spoření
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.q 2021
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 485 176 461 885 112 438
  Přírůstek (%) 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 15,0 -4,8 -75,7
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 430,5 455,9 539,1
  Přírůstek (%) 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -8,4 5,9 18,2
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 226 733 3 242 740 3 244 841
  Přírůstek (%) -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 1,9 0,5 0,1
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,978 4,118 0,000
  Přírůstek (%) -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,6 3,5 -100,0
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 1 434 n/a n/a
  Přírůstek (%) -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 2,6 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 359,732 362,653 361,763
  Přírůstek (%) 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 1,3 0,8 -0,2
Úvěry celkem 1) Počet 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 555 368 520 333 509 072
v tom: ze stavebního spoření   521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 267 225 254 630 247 977
překlenovací 2)   373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 288 143 265 703 261 095
  Přírůstek (%) -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -5,6 -6,3 -2,2
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 278,106 293,490 296,390
v tom: ze stavebního spoření   55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 48,170 59,968 60,704
překlenovací 2)   226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,936 233,522 235,686
  Přírůstek (%) -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 5,8 5,5 1,0
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,3 80,9 81,9

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2021

V 1. čtvrtletí roku 2021 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 112 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 60,7 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 539 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2021 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2020 uzavřeno o 8 tis. smluv méně (-6,7 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 96 tis. Kč (+21,6,0 %).

K 31.03.2021 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,2 mil. smluv, což je o 2 tis. smluv více (+ 0,1 %) než ke konci roku 2020.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2020 nebyla k 31.03.2021 ještě zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,2 mld. Kč.)

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.03.2021 hodnoty 509 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2020, kdy bylo evidováno celkem 520 tis. úvěrů, poklesl během sledovaného období roku 2021 o 11 tis. úvěrů (- 2,2 %). Celkový objem úvěrů k 31.03.2021 dosáhl hodnoty 296,4 mld. Kč, což představuje nárůst oproti stavu k 31.12.2020 o 2,9 mld. Kč (+ 1,0 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.03.2021 činil 81,9 %; oproti stavu ke konci roku 2020 tak došlo k jeho zvýšení (+ 1 p. b.).

Doporučované

Nejčtenější