Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2019 včetně Komentáře

odbor 36 - Dozor na finančním trhu
odbor 36 - Dozor na finančním trhu

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • Státní podpora stavebního spoření
 • Veřejný sektor
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2019
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3.q 2019
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 320 487
  Přírůstek (%)   -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 -24,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 448,7
  Přírůstek (%)   15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -4,6
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 173 774
  Přírůstek (%)   -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 0,2
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 3,955
  Přírůstek (%)   -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 1,0
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 1 397 n/a
  Přírůstek (%)   -49,7 -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 1,7 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 351,871
  Přírůstek (%)   0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 -0,9
Úvěry celkem 1) Počet 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 565 058
v tom: ze stavebního spoření   564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 271 334
překlenovací 2)   428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 293 724
  Přírůstek (%)   -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -3,9
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 274,104
v tom: ze stavebního spoření   53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 44,611
překlenovací 2)   240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 229,493
  Přírůstek (%)   -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 4,2
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 77,9

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2019

Za první tři čtvrtletí roku 2019 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 320 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 144 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 449 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2019 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2018 uzavřeno o 39 tis. smluv více (+14 %) při současném poklesu průměrné cílové částky o 49 tis. Kč (-10 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.09.2019 činil 3,2 mil. smluv, což je o 7 tis. smluv více (+0,2 %) než ke konci roku 2018.

Během sledovaného období letošního roku byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 4,0 mld. Kč. Výplata zálohy státní podpory za rok 2019 nebyla k 30.09.2019 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

K 30.09.2019 bylo evidováno celkem 565 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2018 pokles o 23 tis. úvěrů (-4 %). Celkový objem úvěrů k 30.09.2019 dosáhl hodnoty 274,1 mld. Kč, tedy o 11,2 mld. Kč více (+4 %) než ke konci roku 2018. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 30.09.2019 vzrostl oproti stavu ke konci roku 2018 na hodnotu 77,9 % (+3,8 p. b.). 

Doporučované

Nejčtenější