Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • Státní podpora stavebního spoření
 • Soukromý sektor
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.q 2019
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707 422 048 112 759
  Přírůstek (%)   -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1 13,8 -73,3
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5 470,1 393,7
  Přírůstek (%)   15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3 18,6 -16,2
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427 3 166 824 3 174 062
  Přírůstek (%)   -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0 -1,4 0,2
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947 3,916 0,000
  Přírůstek (%)   -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8 -0,8 -100,0
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 1 373 n/a n/a
  Přírůstek (%)   -49,7 -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 2,3 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904 355,037 353,195
  Přírůstek (%)   0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0 -1,1 -0,5
Úvěry celkem 1) Počet 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982 588 165 578 684
v tom: ze stavebního spoření   564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668 282 587 275 434
překlenovací 2)   428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314 305 578 303 250
  Přírůstek (%)   -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7 -4,0 -1,6
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689 262,945 265,893
v tom: ze stavebního spoření   53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218 38,503 38,828
překlenovací 2)   240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471 224,441 227,065
  Přírůstek (%)   -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1 7,0 1,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5 74,1 75,3

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 113 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 44,5 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 394 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2019 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2018 uzavřeno o 3 tis. smluv více (+3,0 %) při současném poklesu průměrné cílové částky o 21 tis. Kč (-5,1 %).

K 31.03.2019 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,2 mil. smluv, což je o 7 tis. smluv více (+ 0,2 %) než ke konci roku 2018.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2018 nebyla k 31.03.2018 ještě zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. (Pozn.: Během dubna letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 3,9 mld. Kč.)

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.03.2019 hodnoty 579 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2018, kdy bylo evidováno celkem 588 tis. úvěrů, poklesl během sledovaného období roku 2019 o 9 tis. úvěrů (- 1,6 %). Celkový objem úvěrů k 31.03.2019 dosáhl hodnoty 265,9 mld. Kč, což představuje nárůst oproti stavu k 31.12.2018 o 2,9 mld. Kč (+ 1,1 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.03.2019 činil 75,3 %; oproti stavu ke konci roku 2018 tak došlo k jeho zvýšení (+ 1,2 p. b.).

Doporučované

Nejčtenější