Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • Státní podpora stavebního spoření
 • Soukromý sektor
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 370 707
Přírůstek (%)   -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -8,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 396,5
Přírůstek (%)   2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 3,3
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 212 427
Přírůstek (%)   -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -3,0
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,947
Přírůstek (%)   -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -7,8
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 1 327 1 342 n/a
Přírůstek (%)   -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 -0,1 0,9 1,2 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 358,904
Přírůstek (%)   3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,0
Úvěry celkem 1) Počet 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 612 982
v tom: ze stavebního spoření   569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 307 668
překlenovací 2)   401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 305 314
  Přírůstek (%)   1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -5,7
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 245,689
v tom: ze stavebního spoření   42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,218
překlenovací 2)   184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 207,471
  Přírůstek (%)   17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 2,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 68,5

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2017

Za rok 2017 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 371 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 147,0 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 397 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2016, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 403 tis. a průměrná cílová částka u smluv dosáhla výše 384 tis. Kč, bylo v roce 2017 uzavřeno fyzickými osobami o 33 tis. smluv méně (- 8,1 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 13 tis. Kč (+ 3,3 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření byl k 31.12.2017 ve výši 3,2 mil. smluv, což je o 100 tis. smluv méně (- 3,0 %) než ke konci roku 2016.

V průběhu roku 2017 byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 3,9 mld. Kč. Výplata zálohy státní podpory za rok 2017 nebyla ke konci roku 2017 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.12.2017 výše 613 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2016, kdy bylo evidováno celkem 650 tis. úvěrů, poklesl během roku 2017 o 37 tis. úvěrů (- 5,7 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2017 dosáhl hodnoty 245,7 mld. Kč, což představuje nárůst oproti stavu k 31.12.2016 o 5,1 mld. Kč (+ 2,1 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2017 činil 68,5 %; oproti stavu ke konci roku 2016 tak došlo k jeho mírnému zvýšení (+ 2,1 p. b.).

 

Nejčtenější