Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • Státní podpora stavebního spoření
 • Soukromý sektor
 • Ukazatele vývoje
 • Tabulka

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.q 2017
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 403 259 160 645
Přírůstek (%)   -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5 8,1 -60,2
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 383,9 411,3
Přírůstek (%)   2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5 3,4 7,1
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 312 077 3 237 371
Přírůstek (%)   -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -5,5 -2,3
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,280 3,891
Přírůstek (%)   -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -6,2 -9,1
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 1 327 n/a n/a
Přírůstek (%)   -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 -0,1 0,9 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 362,603 357,033
Přírůstek (%)   3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,6 -1,5
Úvěry celkem 1) Počet 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 650 214 629 630
v tom: ze stavebního spoření   569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 339 809 320 350
překlenovací 2)   401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 310 405 309 280
  Přírůstek (%)   1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -6,5 -3,2
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 240,594 242,180
v tom: ze stavebního spoření   42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 40,014 38,164
překlenovací 2)   184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 200,579 204,016
  Přírůstek (%)   17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -0,8 0,7
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4 67,8

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2017

V 1. pololetí roku 2017 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 161 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 66,0 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 411 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2017 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2016 uzavřeno o 81 tis. smluv méně (-34 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 44 tis. Kč (+12 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2017 činil 3,2 mil. smluv, což je o 75 tis. smluv méně (-2 %) než ke konci roku 2016.

Během sledovaného období letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 3,9 mld. Kč. Výplata zálohy státní podpory za rok 2016 nebyla k 30.06.2017 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

K 30.06.2017 bylo evidováno celkem 630 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2016 pokles o 21 tis. úvěrů (-3 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2017 dosáhl hodnoty 242,2 mld. Kč, tedy o 1,6 mld. Kč více (+1 %) než ke konci roku 2016. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce, který k 30.06.2017 činil 67,8 %, oproti konci roku 2016 vzrostl o 1,5 procentního bodu.

Doporučované

Nejčtenější