Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2016 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Komentář
 • Soukromý sektor
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Stavební spoření
 • Stavební spořitelna
 • Státní podpora stavebního spoření

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2016

 

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.q 2016
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 579 730 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096 242 028
Přírůstek (%)   21,7 -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5 -35,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 284,9 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1 366,9
Přírůstek (%)   6,3 2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5 -1,1
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 132 595 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349 3 396 578
Přírůstek (%)   -1,2 -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4 -3,0
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 14,976 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562 4,136
Přírůstek (%)   -5,0 -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2 -9,3
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 3 090 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 n/a n/a
Přírůstek (%)   -5,3 -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 -0,1 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 384,880 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225 361,422
Přírůstek (%)   4,2 3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1 -5,9
Úvěry celkem 1) Počet 942 944 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439 670 151
v tom: ze stavebního spoření   580 352 569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873 357 515
překlenovací 2)   362 592 401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566 312 636
  Přírůstek (%)   3,0 1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6 -3,6
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 179,301 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655 239,958
v tom: ze stavebního spoření   38,912 42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919 41,552
překlenovací 2)   140,389 184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736 198,406
  Přírůstek (%)   26,8 17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8 -1,1
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2 66,4

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.06.2016

V 1. pololetí roku 2016 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 242 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 89,1 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 367 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2016 tak bylo v porovnání se stejným obdobím roku 2015 uzavřeno o 28 tis. smluv více (+13 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 12 tis. Kč (+3 %).

Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření k 30.06.2016 činil 3,397 mil. smluv, což je o 107 tis. smluv méně (-3 %) než ke konci roku 2015.

Výplata zálohy státní podpory za rok 2015 nebyla k 30.06.2016 ještě plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše. Během sledovaného období letošního roku Ministerstvo financí stavebním spořitelnám poukázalo roční zálohy státní podpory v celkové výši 4,136 mld. Kč.

K 30.06.2016 bylo evidováno celkem 670 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31.12.2015 pokles o 25 tis. úvěrů (- 4 %). Celkový objem úvěrů k 30.06.2016 dosáhl hodnoty 240 mld. Kč, tedy o 2,7 mld. Kč méně (-1 %) než ke konci roku 2015. Poměr objemu úvěrů k naspořené částce, který k 30.06.2016 činil 66,4 %, oproti konci roku 2015 vzrostl o 3,2 procentního bodu.

Nejčtenější