Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Komentář
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Stavební spoření
  • Státní podpora stavebního spoření

 

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 516 385 579 730 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439 373 096
Přírůstek (%)   12,3 21,7 -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 7,1 -22,5
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 235,8 284,9 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0 371,1
Přírůstek (%)   20,8 6,3 2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -9,4 10,5
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 297 522 5 132 595 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367 3 503 349
Přírůstek (%)   -3,1 -1,2 -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -5,9 -8,4
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 15,772 14,976 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761 4,562
Přírůstek (%)   -5,0 -5,0 -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -3,9 -4,2
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 3 173 3 090 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 1 315 n/a
Přírůstek (%)   -2,6 -5,3 -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 -0,1 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 359,848 384,880 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576 384,225
Přírůstek (%)   7,0 4,2 3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -3,6 -7,1
Úvěry celkem 1) Počet 900 653 942 944 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558 695 439
v tom: ze stavebního spoření   587 501 580 352 569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 425 508 380 873
překlenovací 2)   313 152 362 592 401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 327 050 314 566
  Přírůstek (%)   4,7 3,0 1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -7,7 -7,6
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 135,450 179,301 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625 242,655
v tom: ze stavebního spoření   35,073 38,912 42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 47,976 43,919
překlenovací 2)   100,377 140,389 184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 201,649 198,736
  Přírůstek (%)   32,4 26,8 17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -4,5 -2,8
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 37,6 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4 63,2
1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2015

Za rok 2015 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 373 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 138,4 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 371 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2014, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 481 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 336 tis. Kč, bylo v roce 2015 uzavřeno o 108 tis. smluv méně (- 22,5 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 35 tis. Kč (+ 10,5 %).

K 31.12.2015 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,503 mil. smluv, což je o 322 tis. smluv méně (- 8,4 %) než ke konci roku 2014. V průběhu roku 2015 byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána ze státního rozpočtu částka ročních záloh státní podpory ve výši 4,562 mld. Kč.

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.12.2015 hodnoty 695 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2014, kdy bylo evidováno celkem 753 tis. úvěrů, poklesl během roku 2015 o 57 tis. úvěrů (- 7,6 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2015 dosáhl hodnoty 242,7 mld. Kč, což představuje pokles oproti stavu k 31.12.2014 o 7,0 mld. Kč (- 2,8 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2015 činil 63,2 %; oproti stavu ke konci roku 2014 tedy došlo k jeho mírnému zvýšení (+ 2,8 procentního bodu).

Nejčtenější