Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2014 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Soukromý sektor
  • Stavební spoření
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
  • Komentář
  • Státní podpora stavebního spoření

 

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 430 233 516 385 579 730 705 463 575 292 532 765 410 461 433 093 449 588 481 439
Přírůstek (%)   20,0 12,3 21,7 -18,5 -7,4 -23,0 5,5 3,8 7,1
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 227,9 235,8 284,9 302,8 308,7 300,5 346,2 366,1 370,8 336,0
Přírůstek (%)   3,5 20,8 6,3 2,0 -2,7 15,2 5,7 1,3 -9,4
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 316 999 4 066 684 3 825 367
Přírůstek (%)   -5,0 -3,1 -1,2 -2,8 -1,6 -6,1 -5,1 -5,8 -5,9
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) Objem (mld. Kč) 16,086 15,772 14,976 14,220 13,262 11,743 10,729 5,290 4,953 4,761
Přírůstek (%)   -2,0 -5,0 -5,0 -6,7 -11,5 -8,6 -50,7 -6,4 -3,9
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 3 242 3 173 3 090 2 927 2 776 2 631 1 324 1 312 1 316 n/a
Přírůstek (%)   -2,1 -2,6 -5,3 -5,2 -5,2 -49,7 -0,9 0,3 n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 328,987 359,848 384,880 401,061 415,150 430,122 433,433 434,986 429,110 413,576
Přírůstek (%)   9,4 7,0 4,2 3,5 3,6 0,8 0,4 -1,4 -3,6
Úvěry celkem 1) Počet 857 875 900 653 942 944 971 176 988 353 993 357 956 659 894 358 815 160 752 558
v tom: ze stavebního spoření   582 867 587 501 580 352 569 870 565 485 564 633 552 999 521 312 471 441 425 508
překlenovací 2)   275 008 313 152 362 592 401 306 422 868 428 724 403 660 373 046 343 719 327 050
  Přírůstek (%)   5,0 4,7 3,0 1,8 0,5 -3,7 -6,5 -8,9 -7,7
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 108,063 135,450 179,301 227,417 267,512 293,362 293,115 282,217 261,411 249,625
v tom: ze stavebního spoření   31,751 35,073 38,912 42,875 48,899 53,069 55,780 55,709 51,740 47,976
překlenovací 2)   76,312 100,377 140,389 184,542 218,613 240,294 237,335 226,508 209,671 201,649
  Přírůstek (%)   25,3 32,4 26,8 17,6 9,7 -0,1 -3,7 -7,4 -4,5
Úvěry celkem / naspořená částka Poměr (%) 32,8 37,6 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 64,9 60,9 60,4
1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2014

Za rok 2014 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 481 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 161,7 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 336 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2013, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 450 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 371 tis. Kč, tedy bylo v roce 2014 uzavřeno o 32 tis. smluv více (+ 7,1 %) při současném poklesu průměrné cílové částky o 35 tis. Kč (- 9,4 %).

K 31.12.2014 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,825 mil. smluv, což je o 241 tis. smluv méně (- 5,9 %) než ke konci roku 2013. V roce 2014 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 4,761 mld. Kč, což je o 192 mil. Kč méně (- 3,9 %) než v roce 2013, kdy byla státní podpora vyplacena ve výši 4,953 mld. Kč. Pokles výdajů souvisel zejména s mírně se snižujícím se zájmem o stavební spoření v souvislosti se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 01.01.2011 snížena poskytovaná záloha státní podpory na 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximálně 2 000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2 000 Kč.

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.12.2014 hodnoty 753 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2013, kdy bylo evidováno celkem 815 tis. úvěrů, poklesl během roku 2014 o 63 tis. úvěrů (- 7,7 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2014 dosáhl hodnoty 249,6 mld. Kč, což představuje pokles oproti stavu k 31.12.2013 o 11,8 mld. Kč (- 4,5 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2014 činil 60,4 %, oproti stavu ke konci roku 2013 tedy došlo k jeho mírnému snížení
(- 0,5 p. b.).

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 16.02.2015

Nejčtenější