Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v ČR k 31.03.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2013

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Hospodaření vládního sektoru
  • Komentář
  • Soukromý sektor
  • Státní podpora stavebního spoření
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
  • Finanční trh

V 1. čtvrtletí roku 2013 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno cca 93 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 32,9 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 354,8 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2012, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 116 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob činila 293,9 tis. Kč, došlo v 1. čtvrtletí 2013 k poklesu počtu uzavřených smluv o 23 tis. smluv při současném nárůstu průměrné cílové částky o 60,9 tis. Kč. K 31.03.2013 činil celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,240 mil. smluv, což je o cca 77 tis. smluv méně než ke konci roku 2012.

Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl ke dni 31.03.2013 počtu 874 009 úvěrů a oproti konci roku 2012 poklesl o 20 349 úvěrů. Objem úvěrů ke konci čtvrtletí činil celkem 276,2 mld. Kč a poklesl tak oproti stavu k 31.12.2012 o 6 mld. Kč.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (88,2 %) úvěrů ze stavebního spoření je použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 7,41 % je určeno pro rekonstrukce a modernizace. Ke koupi bytu nebo rodinného domu bylo využito 1,77 % úvěrů, na pořízení nových bytů a rodinných domů 1,13 % a zbývající 1,48 % bylo použito k jiným účelům. S uvedeným pořadím koresponduje i výše nově poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření: splacení překlenovacího úvěru – 92,66 % (3,54 mld. Kč), rekonstrukce a modernizace – 4,2 % (161 mil. Kč), nabytí bytu nebo rodinného domu – 1,24 % (47 mil. Kč), nové byty a rodinné domy – 0,77 % (30 mil. Kč) a ostatními účely – 1,13 % (43 mil. Kč). U nových překlenovacích úvěrů je 38,94 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 27,05 % na nabytí bytu nebo rodinného domu, 5,86 % na výstavbu nových domů či bytů a 28,15 % na ostatní účely. Struktura nových překlenovacích úvěrů podle jejich objemu s pořadím podle počtu nekoresponduje: nejvíce, 3,78 mld. Kč (43,41 %), je použito na ostatní účely, dalších 2,71 mld. Kč (31,14 %) je určeno na pořízení bytu nebo rodinného domu, 1,58 mld. Kč (18,21 %) míří do skupiny rekonstrukce a modernizace, a nejméně, 0,63 mld. Kč (7,24 %), je využito k nové výstavbě.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 22.05.2013

Související informace

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2013

Nejčtenější