Novinky

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni 30.06.2012

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
Aktualizováno 14. 8. 2012

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni 30.06.2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2q 2012
Nově uzavřené
smlouvy o
stavebním spoření
Počet 1 293 890 2 097 338 314 650 430 233 516 385 579 730 705 463 575 292 532 765 410 461 206 775
Přírůstek (%) -5,8 62,1 -85,0 36,7 20,0 12,3 21,7 -18,5 -7,4 -23,0 -61,2
Průměrná
cílová částka
u nově
uzavřených smluv
o stavebním spoření
fyzickými osobami
- občany
Objem (tis. Kč) 146,7 200,5 222,8 227,9 235,8 284,9 302,8 308,7 300,5 346,2 310,7
Přírůstek (%) 7,2 36,7 11,1 2,3 3,5 20,8 6,3 2,0 -2,7 15,2 3,4
Smlouvy
o stavebním
spoření
ve fázi spoření
1)
Počet 4 870 620 6 300 831 5 899 300 5 573 874 5 297 522 5 132 595 5 070 510 4 926 183 4 845 319 4 550 468 4 403 435
Přírůstek (%) 16,1 29,4 -6,4 -5,5 -5,0 -3,1 -1,2 -2,8 -1,6 -6,1 -9,1
Reálně vyplacená
státní podpora
(v daném období)
Objem (mld. Kč) 11,059 13,261 15,337 16,086 15,772 14,976 14,220 13,262 11,743 10,729 5,126
Přírůstek (%) 18,7 19,9 15,7 4,9 -2,0 -5,0 -5,0 -6,7 -11,5 -8,6 -56,3
Průměrná
státní podpora
přiznaná
na smlouvu
o stavebním spoření
za příslušný rok
Objem (Kč) 3 138 3 159 3 256 3 242 3 173 3 090 2 927 2 776 2 631 n/a n/a
Přírůstek (%) 6,2 0,7 3,1 -0,4 -2,1 -2,6 -5,3 -5,2 -5,2 n/a n/a
Naspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 180,190 236,815 287,077 328,987 359,848 384,880 401,061 415,150 430,122 433,433 424,390
Přírůstek (%) 35,2 31,4 21,2 14,6 9,4 7,0 4,2 3,5 3,6 0,8 -1,3
Úvěry celkem 1) Počet 568 920 685 740 786 483 857 875 900 653 942 944 971 176 988 353 993 357 956 659 927 360
v tom:
ze stavebního spoření
420 929 488 850 549 698 582 867 587 501 580 352 569 870 565 485 564 633 552 999 539 682
překlenovací 2) 147 991 196 890 236 785 275 008 313 152 362 592 401 306 422 868 428 724 403 660 387 678
Přírůstek (%) 22,1 20,5 14,7 9,1 5,0 4,7 3,0 1,8 0,5 -3,7 -6,6
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 46,308 63,597 84,184 108,063 135,450 179,301 227,417 267,512 293,362 293,115 285,825
v tom:
ze stavebního spoření
21,916 25,099 28,735 31,751 35,073 38,912 42,875 48,899 53,069 55,780 55,445
překlenovací 2) 24,392 38,498 55,449 76,312 100,377 140,389 184,542 218,613 240,294 237,335 230,380
Přírůstek (%) 25,1 37,3 32,4 28,4 25,3 32,4 26,8 17,6 9,7 -0,1 -2,6
Úvěry celkem /
naspořená částka
Poměr (%) 25,7 26,9 29,3 32,8 37,6 46,6 56,7 64,4 68,2 67,6 67,3

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Nejčtenější