Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 27. 2. 2012

V roce 2011 bylo podle údajů, které stavební spořitelny Ministerstvu financí  poskytly, uzavřeno celkem cca 410 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 145 mld. Kč. Průměrná cílová částka  u těchto smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 346 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem 2010, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 533 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše 300 tis. Kč, došlo v roce 2011 k poklesu počtu uzavřených smluv o 122 tis. smluv při současném nárůstu průměrné cílové částky o 46 tis. Kč.

K datu 31.12.2011 dosáhl celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,55 mil. smluv, což je o cca 300 tis. smluv méně než ke konci roku 2010, kdy celkový počet smluv činil 4,85 mil. V roce 2011 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 10,729 mld. Kč. V porovnání s výší státní podpory vyplacené za rok 2010 (11,743 mld. Kč) bylo na výplatu státní podpory v roce 2011 vydáno ze státního rozpočtu o cca 1,014 mld. Kč méně.

Celkový počet úvěrů dosáhl k datu 31.12.2011 počtu 957 tis. úvěrů a oproti předchozímu roku, kdy bylo evidováno celkem cca 993 tis. úvěrů, klesl jejich počet o 36 tis. Celkový objem úvěrů ke konci roku 2011 činil  293,115 mld. Kč, což znamená nepatrný pokles (o 247 mil. Kč) oproti stavu k 31.12.2010.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (83,9 %) úvěrů ze stavebního spoření bylo podle údajů stavebních spořitelen použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 9,8 % bylo určeno pro rekonstrukce a modernizace. U nových překlenovacích úvěrů bylo 41,6 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 28,8 % na koupi bytu nebo rodinného domu a 9,0 % na výstavbu nových domů či bytů.

Nejčtenější