Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 18. 5. 2011

V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno cca 96 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 28,7 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 295 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2010, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 144 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob činila 313 tis. Kč, došlo v 1. čtvrtletí 2011 k poklesu počtu uzavřených smluv (o 48 tis. smluv) při současném poklesu průměrné cílové částky (o 18 tis. Kč).

K datu 31.03.2011 činil celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,757 mil. smluv, což je o cca 88 tis. smluv méně než ke konci roku 2010.

Celkový počet úvěrů dosáhl k datu 31.03.2011 počtu 985 221 úvěrů a oproti konci roku 2010 klesl o 8136 úvěrů. Objem úvěrů ke konci čtvrtletí činil celkem 292 mld. Kč a klesl tak oproti stavu k 31.12.2010 o 1,27 mld. Kč.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (84,85 %) úvěrů ze stavebního spoření je použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 9,32 % je určeno pro rekonstrukce a modernizace. Ke koupi bytu nebo rodinného domu bylo využito 2,48 % úvěrů, na pořízení nových bytů a rodinných domů 1,71 % a zbývající 1,63 % bylo použito k jiným účelům. S uvedeným pořadím koresponduje i výše poskytnutých úvěrů: splacení překlenovacího úvěru – 87,34 % (3,7 mld. Kč), rekonstrukce a modernizace – 6,25 % (266 mil. Kč), nabytí bytu nebo rodinného domu – 2,54 % (108 mil. Kč), nové byty a rodinné domy – 2,2 % (94 mil. Kč) a ostatními účely – 1,66 % (71 mil. Kč) U nových překlenovacích úvěrů je 44,3 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 30,7 % na nabytí bytu nebo rodinného domu, 15,9 % na ostatní účely a 9,1 % na výstavbu nových domů či bytů. Struktura nových překlenovacích úvěrů podle jejich objemu s pořadím podle počtu nekoresponduje: nejvíce, 3,40 mld.Kč (40,5 %) je určeno na pořízení bytu nebo rodinného domu, dalších 2,49 mld.Kč (29,6 %) míří do skupiny rekonstrukce a modernizace, 1,46 mld.Kč (17,36 %) je použito na ostatní účely a nejméně, 1,05 mld.Kč (12,5 %) jsou využity k nové výstavbě.

Nejčtenější