Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 25. 11. 2011

Za tři čtvrtletí roku 2011 bylo podle údajů, které Ministerstvo financí eviduje, uzavřeno cca 277 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 99,5 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 349 tis. Kč. V porovnání s údaji za stejné období roku 2010, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 396 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 315 tis. Kč, tedy bylo ve sledovaném období roku 2011 uzavřeno o 119 tis. smluv méně než ve stejném období roku 2010 při současném nárůstu průměrné cílové částky o 34 tis. Kč.

K 30. 9. 2011 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,59 mil. smluv, což je o cca 300 tis. smluv méně než ke konci roku 2010. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. nových, u kterých maximální výše připsané státní podpory může dosáhnout částky 3000 Kč za rok, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 61 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za tři čtvrtletí roku 2011 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 10,537 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za stejné období roku 2010 činila 11,208 mld. Kč, tedy o cca 671 mil. Kč více než za sledované období. V tabulce je uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2010. Průměrná výše státní podpory dosáhla hodnoty 2631 Kč, což je o 5,2% méně než v roce 2009. Výplata zálohy státní podpory za rok 2011 nebyla k 30. 9. 2011 plně zrealizována, proto není uvedena její průměrná výše.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 9. 2011 hodnoty cca 973 tis. úvěrů a oproti předchozímu čtvrtletí roku 2011, kdy bylo 30. 6. 2011 evidováno celkem cca 981 tis. úvěrů, poklesl ve 3. čtvrtletí roku 2011 o 3 tis. úvěrů. Celkový objem úvěrů ke konci 3. čtvrtletí roku 2011 dosáhl hodnoty cca 292,7 mld. Kč  a poklesl oproti stavu k 30. 6. 2011 o cca 246 mil. Kč. Pokles počtu smluv ve fázi spoření (a tím i naspořené částky) se projevil v  nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. pololetí roku 2011, kdy dosáhl hodnoty 68,8%, zvýšil o 0,7 procentního bodu na hodnotu 69,5% (stav k 30. 9. 2011).   

Nejčtenější