Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.06.2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 11. 8. 2011

Za 1. pololetí roku 2011 eviduje Ministerstvo financí údaje, podle kterých bylo během tohoto období uzavřeno cca 185 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 60,4 mld. Kč. Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv fyzickými osobami dosáhla výše cca 316 tis. Kč. V porovnání s údaji za 1. pololetí roku 2010, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu cca 293 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 314 tis. Kč, tedy bylo za 1. pololetí roku 2011 uzavřeno o 108 tis. smluv méně při současném nárůstu průměrné cílové částky o 2 tis. Kč.

K 30.06.2011 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil cca 4,66 mil. smluv, což je o cca 181 tis. smluv méně než ke konci roku 2010. S poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření se mění i jejich struktura. Nadále roste podíl smluv uzavřených po 01.01.2004, tzv. nových, na celkovém počtu smluv. Podíl těchto smluv na celkovém počtu smluv vzrostl již na 62 %. Pokud jde o výši poskytnuté státní podpory, pak za 1. pololetí roku 2011 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 10,493 mld. Kč. Pro porovnání, státní podpora poskytnutá za 1. pololetí roku 2010 činila 11,208 mld. Kč, tedy o cca 715 mil. Kč více než za sledované období. V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2010. Výplata zálohy státní podpory za rok 2010 nebyla k 30. 6. 2010 plně zrealizována. Obdobně není tento údaj uveden ani u roku 2011, kde výplata státní podpory dosud nezačala.

Celkový počet úvěrů dosáhl k 30.06.2011 hodnoty cca  981 tis. úvěrů a oproti 1. čtvrtletí roku 2011, kdy bylo 31.03.2011 evidováno celkem cca  985 tis. úvěrů, poklesl ve 2. čtvrtletí roku 2011 o 4 tis. úvěrů.  Celkový objem úvěrů ke konci 1. pololetí roku 2011 dosáhl hodnoty cca 292,9 mld. Kč  a vzrostl oproti stavu k  31.03.2011 o cca 900 mil. Kč. Nárůst objemu úvěrů se  neprojevil  v  nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Tento poměr se oproti stavu na konci 1. čtvrtletí roku 2011, kdy dosáhl hodnoty 68,8 %, nezměnil a k 30.06.2011 také dosahuje 68,8%..   

Nejčtenější