Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2010

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář

V roce 2010 bylo podle údajů, které stavební spořitelny Ministerstvu financí  poskytly, uzavřeno celkem cca 533 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 160 mld. Kč. Průměrná cílová částka  u těchto smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 300 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem 2009, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 575 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše 309 tis. Kč, došlo v roce 2010 v poklesu uzavřených smluv o 42 tis. smluv při současném poklesu průměrné cílové částky o 9 tis. Kč.

K datu 31. 12. 2010 dosáhl celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,85 mil. smluv, což je o cca 80 tis. smluv méně než ke konci roku 2009, kdy celkový počet smluv činil 4,93 mil. V roce 2010 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 11,743 mld. Kč. V porovnání s výší vyplacené státní podpory ve výši 13,262 mld. Kč za rok 2009,  bylo na výplatu státní podpory za rok 2010 vydáno ze státního rozpočtu o cca 1,5 mld. Kč méně.

Celkový počet úvěrů dosáhl k datu 31. 12. 2010 počtu 993 tis. úvěrů a oproti předchozímu roku, kdy bylo evidováno celkem cca 988 tis. úvěrů, vrostl počet úvěrů o 5 tis. Celkový objem úvěrů ke konci roku 2010 činil 293 mld. Kč  a vzrostl tak oproti stavu k 31. 12. 2009 o 26 mld. Kč.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (83 %) úvěrů ze stavebního spoření bylopodle údajů stavebních spořitelen použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 10,2 % bylo určeno pro rekonstrukce a modernizace. U nových překlenovacích úvěrů bylo 42 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 31 % na koupi bytu nebo rodinného domu a 10% na výstavbu nových domů či bytů.

Nejčtenější