Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.03.2010

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 2. 6. 2010

V prvním čtvrtletí roku 2010 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno cca 144 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 45,7 mld. Kč. Průměrná cílová částka u smluv uzavřených fyzickými osobami dosáhla výše 313 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2009, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl cca 149 tis. a průměrná cílová částka u fyzických osob činila 286 tis. Kč, došlo v 1. čtvrtletí 2010 k mírnému poklesu počtu uzavřených smluv (o 5 tis. smluv) při současném nárůstu průměrné cílové částky (o 27 tis. Kč).

K datu 31.03.2010 činil celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 4,933 mil. smluv, což je o cca 7 tis. smluv více než ke konci roku 2009.

Celkový počet úvěrů dosáhl k datu 31.03.2010 počtu 988 353 úvěrů a oproti konci roku 2009 vzrostl o 496 úvěrů. Objem úvěrů ke konci čtvrtletí činil celkem 272 mld. Kč a vzrostl tak oproti stavu k 31.12.2009 o 5 mld. Kč.

Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě nemění. Nejvíce (84,6 %) úvěrů ze stavebního spoření je použito ke splacení překlenovacích úvěrů, dalších 9,0 % je určeno pro rekonstrukce a modernizace. K ostatním účelům bylo využito 2,3 % úvěrů a nejméně úvěrů bylo použito na pořízení nových bytů a rodinných domů (1,9 %). S uvedeným pořadím koresponduje i výše poskytnutých úvěrů: splacení překlenovacího úvěru – 87,7 % (3,6 mld. Kč), rekonstrukce a modernizace – 6,0 % (250 mil. Kč), nabytí bytu nebo rodinného domu – 2,3 % (96 mil. Kč), nové byty a rodinné domy spolu s ostatními účely – 1,9 % (80 mil. Kč)

U nových překlenovacích úvěrů je 39,6 % určeno na modernizace a rekonstrukce, 31,6 % na nabytí bytu nebo rodinného domu, 18,1 % na ostatní účely a 10,7 % na výstavbu nových domů či bytů. Struktura nových překlenovacích úvěrů podle jejich objemu s pořadím podle počtu nekoresponduje: nejvíce, 5,25 mld.Kč (39,7 %) je určeno na pořízení bytu nebo rodinného domu, dalších 3,37 mld.Kč (25,5 %) míří do skupiny rekonstrukce a modernizace, 2,59 mld.Kč (19,6 %) je použito na ostatní účely a nejméně, 2 mld.Kč (15,2 %) jsou využity k nové výstavbě.

Nejčtenější