Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 24. 11. 2008

Za první tři čtvrtletí letošního roku, tedy do 30. 9. 2008, bylo uzavřeno celkem cca 455 tis. smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 145 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob činila cca 312 tis. Kč. Ve stejném období byla u cca 230 tis. smluv o stavebním spoření navýšena cílová částka, a to o cca 67 mld. Kč.

 Současně dochází k setrvalému úbytku celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, a to již od roku 2003, který byl posledním rokem před novelou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1. 1. 2004 mj. snížila maximální státní podporu stavebního spoření z částky 4 500 Kč na 3 000 Kč. Celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření ke konci 3. čtvrtletí 2008 činil cca 5 mil., což je o cca 114 tis. smluv méně než ke konci roku 2007.

 Pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření se  odrazil na objemu doposud vyplacené státní podpory v roce 2008. K 30. 9. 2008 vyplacená státní podpora dosáhla výše 13,5 mld. Kč. Pokles objemu vyplacené státní podpory ovlivnila i strukturální změna portfolia smluv, kdy roste podíl smluv o stavebním spoření uzavřených po novele zákona o stavebním spoření s účinností od 1. 1. 2004, na celkovém počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Lze předpokládat, že celková vyplacená státní podpora v roce 2008 nepřekročí 14,5 mld. Kč.

 V úvěrové oblasti dosáhl celkový stav počtu úvěrů k 30. 9. 2008 hodnoty cca 969 tis., což představuje nárůst o cca 27 tis. oproti konci roku 2007. Celkový objem úvěrů ke konci období vzrostl ve srovnání s koncem roku 2007 o cca 35 mld. Kč na celkem cca 214 mld. Kč.  To se příznivě projevilo i v nárůstu poměru úvěrů k naspořené částce, který k  30. 9. 2008 dosáhl hodnoty 55,6 % a oproti konci roku 2007 se tak zvýšil o 9 procentních bodů.  

Nejčtenější