Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 1. 9. 2008

Za 1. pololetí roku 2008 bylo uzavřeno cca 307 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 98 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 312 tis. Kč. Ve srovnání s údaji za 1. pololetí roku 2007, kdy počet nově uzavřených smluv ke konci tohoto období dosáhl počtu cca 261 tis., pokračuje tak mírný nárůst počtu nově uzavíraných smluv o stavebním spoření při současném poklesu celkového počtu smluv. Počet nově uzavíraných smluv nedosahuje počtu ukončených smluv, což vede k setrvalému poklesu jejich celkového stavu. K 30. 6. 2008 tak činil celkový počet smluv ve fázi spoření cca 5,1 mil., což je o cca 76 tis. smluv méně než ke konci roku 2007.

Vzhledem k tomu, že jsou ukončovány především tzv. staré smlouvy o stavebním spoření s maximální výší státní podpory ve výší 4 500 Kč, dochází tak ke změně struktury portfolia smluv, kdy se podíl počtu nových smluv s nárokem na státní podporu s maximální výši 3 000 Kč, tj. smluv uzavřených po novele zákona o stavebním spoření s účinností od 1. 1. 2004, na celkovém počtu smluv pohybuje již kolem 37%. Tato strukturální změna portfolia smluv se pozitivně promítne do výše vyplacené státní podpory. Za 1. pololetí roku 2008 byla vyplacena státní podpora v celkové výši 13,4 mld. Kč a je reálný předpoklad, že celková vyplacená státní podpora v roce 2008 nepřekročí  14,5 mld. Kč.

V úvěrové oblasti celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 6. 2008 hodnoty cca 962 tis. při současném nárůstu jejich objemu o 12,2 mld. Kč oproti 1. čtvrtletí letošního roku na celkový objem cca 200,7 mld. Kč.

Nárůst objemu úvěrů se pozitivně promítl i do nárůstu poměru objemu úvěrů k naspořené částce. Oproti 1. čtvrtletí roku 2008, kdy tento poměr dosáhl hodnoty 49,5 %, na konci 2. čtvrtletí roku 2008 vzrostl tento poměr o 2,3 procentního bodu na hodnotu 51,8 %. Tento poměr objemu úvěrů k naspořené částce  sice ještě není
tak vysoký jako např. v Německu, kde dosahuje hodnoty 60 až 70 %, přesto z jeho vývoje lze usuzovat, že stavební spoření není již považováno pouze za  výhodný spořící produkt, ale začíná plnit svůj hlavní záměr – poskytovat výhodné úvěry na řešení bytových potřeb.     

Nejčtenější