Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2007

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 22. 11. 2007

Za letošní rok, do 30. 9. 2007, bylo uzavřeno celkem 383 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 109 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 275 tis. Kč. Ve stejném období byla také u 196 tis. smluv o stavebním spoření navýšena cílová částka, a to o celkových 45 mld. Kč. Pokračuje tak dosavadní trend růstu počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření a vzhledem ke každoroční marketingové kampani stavebních spořitelen v závěru roku lze předpokládat, že v letošním roce bude překročen počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření oproti loňskému roku, kdy bylo uzavřeno 516 tis. smluv o stavebním spoření.

Naproti tomu dochází k setrvalému úbytku celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Celkový počet těchto smluv ke konci        3. čtvrtletí 2007 činil 5,1 mil., což je o cca 200 tis. smluv méně než ke konci roku 2006.

Pokles celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, kdy ubývají zejména smlouvy s maximální státní podporou 4 500 Kč uzavřené dle právní úpravy platné do 31. 12. 2003 (novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, s platností od 1. 1. 2004  snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření na 3 000 Kč) se příznivě odrazil na objemu doposud vyplacené státní podpory v roce 2007. K 30. 9. 2007 dosáhla vyplacená státní podpora výše 14,3 mld. Kč a je jisté, že v letošním roce nepřekročí 15 mld. Kč.

V roce 2006 představovala průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření částku 3 173 Kč. Od roku 2004, kdy průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření dosáhla svého historického maxima (3 256 Kč) v souvislosti s novelou zákona o stavebním spoření a snížení maximální výše státní podpory stavebního spoření, tak klesla o 83 Kč.
S přihlédnutí ke snižování objemu přiznané státní podpory a zvyšování podílu smluv o stavebním spoření s maximální výší státní podpory 3 000 Kč na celkovém počtu smluv o stavebním spoření lze předpokládat, že výše průměrné státní podpory přiznané na smlouvu o stavebním spoření na příslušný rok bude i nadále klesat.
V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané k 30. 9. 2007, jelikož výplata státní podpory za rok 2007 dosud nebyla zahájena.   

V úvěrové oblasti dosáhl celkový stav počtu úvěrů k 30. 9. 2007 hodnoty 934 tis., což představuje nárůst o cca 34 tis. úvěrových smluv oproti konci roku 2006. Celkový objem úvěrů ke konci období vzrostl ve srovnání s rokem 2006 o cca 26 mld. Kč na cca 162 mld. Kč a již dnes je zřejmé, že bude překonán historicky nejvyšší meziroční nárůst objemu úvěrů z roku 2006, kdy objem úvěrů dosáhl hodnoty 135 mld. Kč a oproti roku 2005 vzrostl o 27 mld. Kč. Tato skutečnost se příznivě projeví i v nárůstu poměru úvěrů a naspořené částky, který k 30. 9. 2007 dosáhl hodnoty 44,2 % a oproti konci roku 2006 se tak zvýšil o 6,6 procentního bodu.

Nejčtenější