Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2007

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář
Aktualizováno 7. 2. 2008

V roce 2007 bylo uzavřeno cca 580 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 170 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka   u fyzických osob byla ve výši 285 tis. Kč. Proti roku 2006, kdy bylo  uzavřeno 516 tis. nových smluv o stavebním spoření, bylo v roce 2007 uzavřeno o 64 tis. nových smluv více. Nejvíce nových smluv bylo tradičně uzavřeno v posledním čtvrtletí – cca 197 tis. Na vysoký nárůst počtu nově uzavřených smluv ke konci roku měla vliv nejen každoroční reklamní kampaň stavebních spořitelen, ale i veřejně diskutované případné změny podpory stavebního spoření státem v rámci reformy veřejných financí. 

Naproti tomu meziročně poklesl počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, a to o 28 tis. smluv. V roce 2007 byla cílová částka navýšena celkem u 282 tis. smluv, zatímco v roce 2006 to bylo u 310 tis. smluv. Oproti roku 2006, kdy došlo k navýšení cílové částky o 59 mld. Kč, však v roce 2007 při nižším počtu smluv byla cílová částka navýšena o 71 mld. Kč.      

K 31. 12. 2007 činil celkový stav smluv o stavebním spoření 5,1  mil. smluv. Celkově tak v roce 2007 došlo, oproti roku 2006, k poklesu počtu smluv o 165 tis. smluv. I přes vysoký nárůst počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření stále pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, který trvá již od konce roku 2003. Počet smluv tehdy dosáhl rekordních 6,3  mil. Od 1.1.2004 je účinná novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která  mimo jiné snížila státní podporu z maxima 4 500 Kč („staré“ smlouvy) na nové nižší 3 000 Kč („nové“ smlouvy).

Od té doby se také postupně mění struktura portfolia smluv. Roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. „nových“ smluv se státní podporou max. 3 000 Kč, na celkovém počtu smluv o stavebním spoření. Ten ke konci roku 2007 činil 31,1 %, což je oproti roku 2006, kdy podíl činil 21,3 %, nárůst o cca 10 procentních bodů. Se zvyšováním podílu smluv s režimem státní podpory 3 000 Kč se záloha státní podpory, poskytovaná účastníkům stavebního spoření, od roku 2005, kdy dosáhla historického maxima 16,1 mld. Kč, každoročně snižuje. V roce 2007 byla vyplacena státní podpora stavebního spoření v celkové výši 15 mld. Kč, což je o 800  mil. Kč méně než v roce 2006.

Dá se očekávat, že její výše se i v několika dalších letech bude snižovat, a to v závislosti na snižování podílu tzv. „starých“ smluv na počtu smluv o stavebním spoření. Zamýšlené důsledky novely zákona, pokles počtu starých smluv se státní podporou 4 500 Kč a s tím spojený pokles celkové vyplácené státní podpory, se dostavily.

V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2007, jelikož výplata státní podpory probíhá zpětně (státní podpora se vyplácí po uplynutí kalendářního roku).  

V úvěrové oblasti byl sice ke konci roku 2007 celkový stav počtu úvěrů 943 tis., což představuje nejmenší meziroční nárůst jejich stavu za poslední roky, a to nejen v absolutním vyjádření (nárůst o 42 tis. úvěrů), ale i relativním vyjádření (nárůst o 4,7 %), a tempo nárůstu celkového stavu počtu úvěrů se tak v letošním roce oproti minulým letům sice snížilo, nicméně meziroční nárůst jejich objemu je velmi vysoký.

Celkový objem úvěrů dosáhl k 31. 12. 2007 hodnotu cca 179,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních cca 44 mld. Kč. Tento pozitivní výsledek se příznivě projevil v poměru objemu úvěrů k naspořené částce, jehož hodnota dosáhla 46,6 %, což oproti roku 2006 (poměr objemu úvěrů k naspořené částce dosáhl hodnoty 37,6 %) představuje meziroční nárůst o 9 procentních bodů.

Nejčtenější