Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2006

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář

Podle údajů stavebních spořitelen bylo během loňského roku uzavřeno celkem 516 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 125 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 236 tis. Kč. Proti roku 2005 bylo uzavřeno o 86 tis. nových smluv více, což představuje nové maximum v počtu nově uzavřených smluv od novely zákona o stavebním spoření, která s účinností od 1.1.2004 snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 na 3 000 Kč. Počet nově uzavřených smluv tak roste již třetím rokem za sebou. Naproti tomu meziročně poklesl počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, a to o 52 tis. V roce 2006 tak byla cílová částka navýšena celkem u 310 tis. smluv (navýšení o 59 mld. Kč), zatímco v roce 2005 to bylo u 362 tis. smluv (navýšení o 67 mld. Kč).

Celkový stav smluv o stavebním spoření ke konci roku 2006 činil 5,3 mil., což v porovnání s údajem ke konci 3. čtvrtletí t.r., kdy byl jejich stav prakticky na stejné úrovni (nárůst činí 4 tis. smluv), může předznamenat změnu trendu dosavadního setrvalého poklesu celkového počtu smluv po výše uvedené novele zákona o stavebním spoření.
Celkově v roce 2006 došlo proti roku 2005 k poklesu počtu smluv o 276 tis. Za tři roky účinnosti zmíněné novely tak celkový počet smluv poklesl o 1 mil. S poklesem celkového počtu smluv souvisí i změna struktury jejich počtu, kdy v roce 2006 dále vzrostl podíl tzv. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1.1.2004, na celkovém počtu smluv na 21,3 %, což je oproti roku 2005, kdy podíl činil jen 12,3 %, nárůst o 9 procentních bodů.   

Postupná změna struktury počtu smluv o stavebním spoření se v roce 2006 příznivě projevila na vyplácené státní podpoře. Státní podpora byla v tomto roce vyplacena  v celkovém objemu 15,8 mld. Kč, což je o 314 mil. Kč méně než v roce 2005. Vzhledem ke zpětnému charakteru výplaty státní podpory (státní podpora se vyplácí po uplynutí kalendářního roku) je zde předpoklad, že s poklesem celkového počtu smluv v roce 2006 a snížením počtu tzv. starých smluv, tj. smluv s maximem státní podpory 4 500 Kč, dojde i v roce 2007 k dalšímu snížení vyplacené státní podpory.

V úvěrové oblasti byl ke konci roku 2006 celkový stav počtu úvěrů 901 tis., což představuje nejmenší meziroční nárůst jejich stavu za poslední roky, a to nejen v absolutním (nárůst o 43 tis. úvěrů), ale i v relativním vyjádření (nárůst o 5 %). Tempo nárůstu celkového stavu počtu úvěrů se tak v letošním roce oproti minulým letům sice snížilo, nicméně meziroční růst jejich objemu je stále velmi vysoký. Celkový stav objemu úvěrů dosáhl ke konci roku 2006 hodnoty 135 mld. Kč, což je oproti roku 2005 nárůst o rekordních 27 mld. Kč. To se příznivě projevilo i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky, který dosáhl hodnoty 37,6 % a oproti roku 2005 se tak zvýšil o 4,8 procentního bodu.  

Nejčtenější