Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2006

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář

Během letošního roku, do 30.9.2006, již bylo uzavřeno celkem 334 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 81 mld. Kč, přičemž průměrná cílová částka u fyzických osob činila 236 tis. Kč. Ve stejném období byla také u 225 tis. smluv o stavebním spoření navýšena cílová částka, a to o celkových 43 mld. Kč. Dosavadní vývoj tak signalizuje, že – vzhledem k tradičnímu boomu uzavíraných smluv o stavebním spoření v závěru roku – bude v letošním roce překročen počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření oproti loňskému roku, kdy bylo uzavřeno 430 tis. smluv o stavebním spoření.

I přes tento pozitivní vývoj, svědčící o mírném oživování trhu se stavebním spoření, dochází k setrvalému úbytku celkového stavu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Celkový stav těchto smluv činil ke konci 3. čtvrtletí 5,3 mil., což je o 280 tis. smluv méně než ke konci roku 2005 a o 1 mil. smluv méně než ke konci roku 2003, kdy jejich počet kulminoval vlivem novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1.1.2004 snížila maximální výši státní podpory stavebního spoření ze 4 500 na 3 000 Kč, a dosáhl tehdy počtu 6,3 mil. smluv.  

Pokles celkového stavu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, kdy ubývají zejména tzv. staré smlouvy, tj. smlouvy s maximem státní podpory 4 500 Kč, se příznivě odrazil na objemu vyplacené státní podpory. V roce 2006 tak byla státní podpora vyplacena v celkovém objemu 15,8 mld. Kč, což je o 314 mil. Kč méně než v roce 2005. Plně se tak projevil jeden ze záměrů novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření z roku 2003, a to postupně snižovat tento mandatorní výdaj státního rozpočtu. 

V úvěrové oblasti dosáhl celkový stav počtu úvěrů ke konci období hodnoty 894 tis., což představuje nárůst jejich stavu o 36 tis. úvěrových smluv oproti konci roku 2005. Tempo nárůstu celkového stavu počtu úvěrů se tak v letošním roce oproti minulým letům sice snížilo, nicméně tempo růstu stavu jejich objemu je stále vysoké (v posledních třech letech se pohybuje v průměru kolem 20 mld. Kč ročně). Celkový stav objemu úvěrů dosáhl k 30.9.2006 hodnoty 126,2 mld. Kč, což se příznivě projevilo i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky, který dosáhl hodnoty 37,2 % a oproti roku 2005 se tak zvýšil o 4,4 procentní body.

Nejčtenější