Novinky

Nárok státních příslušníků Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na státní podporu stavebního spoření

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Stavební spoření
  • Stavební spořitelna
  • Státní podpora stavebního spoření
  • Zákon o stavebním spoření

Státním příslušníkům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří na území České republiky nemají povolen trvalý pobyt a byl jim pouze vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, po dobu přechodného období, tzn. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, vzniká nárok na státní podporu stavebního spoření za stejných podmínek, jako občanům Evropské unie.

Ode dne 1. 1. 2021 bude těmto osobám vznikat nárok na státní podporu stavebního spoření pouze v případě, že jim bude povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Doporučované

Nejčtenější