Novinky

Dohled, opatření k nápravě a přestupky

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Ochrana spotřebitele
  • Spotřebitelské úvěry
  • Česká národní banka
  • Dohled
  • Úvěr
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Dohled nad úvěrovými institucemi

Dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů vykonává Česká národní banka, která může při zjištění nedostatků ukládat opatření k nápravě (vytkne chybu a poskytne lhůtu k jejímu odstranění), pokutu (za porušení zákona) a může i omezit nebo odejmout oprávnění k činnosti. Předmětem správního trestání ze strany ČNB jsou i osoby, které poskytují či zprostředkovávají spotřebitelské úvěry bez patřičného oprávnění.

Doporučované

Nejčtenější