Novinky

Dozor nad dodržováním zákona (§ 19) a správní trestání

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Spotřebitelské úvěry
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
Aktualizováno 28. 2. 2019

Pokud jde o věřitele z bankovního sektoru, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává od 1. ledna 2011 Česká národní banka. Dohled nad věřiteli a zprostředkovateli z nebankovního sektoru vykonávala do 30. listopadu 2016 Česká obchodní inspekce (z hlediska dodržování zákona o spotřebitelském úvěru, zákona o ochraně spotřebitele, ustanovení občanského zákoníku na ochranu spotřebitele) spolu s příslušnými živnostenskými úřady (z hlediska dodržování pravidel živnostenského podnikání.

Česká národní banka při své činnosti postupuje podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a Česká obchodní inspekce podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Tyto instituce při zjištění pochybení zahajují správní řízení, které je upravené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení vybraných ustanovení je zákonem považováno za správní delikt. Subjektem těchto správních deliktů je věřitel, zprostředkovatel a osoba oprávněná zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnosti (úvěrový registr). Za tyto správní delikty je možné uložit pokuty až do výše 5 000 000 Kč, konkrétně

  • věřitelům a zprostředkovatelům do 5 000 000 Kč
  • osobám oprávněným zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnost do 500 000 Kč.

 

Doporučované

Nejčtenější