Novinky

Právní rámce

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

 • Spotřebitelské úvěry
 • Zákon
 • Soukromý sektor
 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Metodická pomůcka
 • Nařízení EU
 • Směrnice EU
Aktualizováno 18. 9. 2019
 • Zákon č. 257/2016 Sb. – anglický překlad k 1.3.2019
 • OECD - Doporučení OECD k ochraně spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru

Zákony platné

Zákony zrušené

Vyhlášky ČNB

EU směrnice, nařízení a metodické pomůcky

 • Směrnice 87/102/ES, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (zrušena 2008/48/ES)
 • Směrnice 2008/48/ES, o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, ve znění směrnice Komise 2011/90/EU, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů
 • Směrnice 2014/17/EU, o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010

EU nařízení

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 1125/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné záruky pro zprostředkovatele úvěru

EU metodické pomůcky (Guidelines)

OECD

Platný právní rámec ochrany spotřebitele obecně

Doporučované

Nejčtenější