Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2019 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.9.2019
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-3q 2019
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960 4 453 850
Přírůstek (%) 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4 0,1
- z toho PP Počet 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140 3 366 672
- z toho DPS Počet         76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820 1 087 178
Nová PP a DPS 2) Počet 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 194 407
Přírůstek (%) -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1 -25,8
- z toho PP Počet 524 867 495 516 457 033 1 128 020              
- z toho DPS Počet         77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167 194 407
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet         1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506 21 816
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447 1 531 114
Přírůstek (%) 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1 3,4
- z toho PP Počet 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494 1 242 466
- z toho DPS Počet         13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953 288 648
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035 5,423
Přírůstek (%) 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 1,1 1,9 -22,9
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376 3,948
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)         0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659 1,475
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661 27,650
Přírůstek (%) 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5 -24,6
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424 20,461
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)         0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237 7,190
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 105 105 108 117 120 124 127 125 134 139
Přírůstek (%) 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,1 3,4
- z toho na PP Objem (Kč) 105 105 105 108 117 119 122 124 120 128 132
- z toho na DPS Objem (Kč)         143 148 152 156 159 160 160
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 444 440 442 465 570 579 598 620 645 702 712
Přírůstek (%) -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,8 1,4
- z toho na PP Objem (Kč) 444 440 442 465 568 574 589 606 624 680 691
- z toho na DPS Objem (Kč)         749 722 722 741 776 790 781

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2019

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.09.2019 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2018 představuje nárůst o 3 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (0,01 %). Z toho u 1,5 mil. připojištění/spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za první tři čtvrtletí roku 2019 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 5,4 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2018 o 5 Kč na hodnotu 139 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 132 Kč (nárůst o 4 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč (hodnota beze změny).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 27,7 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2018 o 11 Kč na hodnotu 712 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění stoupla o 11 Kč na hodnotu 691 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření klesla o 9 Kč na hodnotu 781 Kč.

Doporučované

Nejčtenější