Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2018 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Ukazatele vývoje
 • Komentář
 • Tabulka
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní systém
 • Doplňkové penzijní spoření

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2018
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 450 960
Přírůstek (%) 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,4
- z toho PP Počet 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 494 140
- z toho DPS Počet           76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 956 820
Nová PP a DPS 2) Počet 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167
Přírůstek (%) 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 4,1
- z toho PP Počet 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020            
- z toho DPS Počet           77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 262 167
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet           1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 41 506
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 480 447
Přírůstek (%) 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 4,1
- z toho PP Počet 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 244 494
- z toho DPS Počet           13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 235 953
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 7,035
Přírůstek (%) 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 1,1 1,9
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 5,376
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)           0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 1,659
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 36,661
Přírůstek (%) 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 3,5
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 28,424
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)           0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 8,237
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 105 105 105 108 117 120 124 127 125 134
Přírůstek (%) 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 7,1
- z toho na PP Objem (Kč) 105 105 105 105 108 117 119 122 124 120 128
- z toho na DPS Objem (Kč)           143 148 152 156 159 160
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 451 444 440 442 465 570 579 598 620 645 702
Přírůstek (%) 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 8,8
- z toho na PP Objem (Kč) 451 444 440 442 465 568 574 589 606 624 680
- z toho na DPS Objem (Kč)           749 722 722 741 776 790

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012 3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2018

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.12.2018 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2017 činí pokles o 16 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (- 0,4 %). Ke konci roku 2018 bylo evidováno 1,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2018 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 7,0 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření stoupla proti konci roku 2017 o 9 Kč na hodnotu 134 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 128 Kč (nárůst o 8 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč (nárůst o 1 Kč).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v roce 2018 dosáhl hodnoty 36,7 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2017 o 56 Kč na hodnotu 702 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 56 Kč na hodnotu 680 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 14 Kč na hodnotu 790 Kč.

Doporučované

Nejčtenější