Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2018 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Ukazatele vývoje
 • Komentář
 • Tabulka
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní systém
 • Doplňkové penzijní spoření

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2018

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2q 2018
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 536 063 4 467 154 4 455 412
Přírůstek (%) 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -2,3 -1,5 -0,3
- z toho PP Počet 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 3 999 304 3 709 605 3 586 744
- z toho DPS Počet           76 669 217 985 361 395 536 759 757 549 868 668
Nová PP a DPS 2) Počet 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 139 007
Přírůstek (%) 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 25,3 28,8 -44,8
- z toho PP Počet 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020            
- z toho DPS Počet           77 771 145 841 156 062 195 508 251 818 139 007
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet           1 284 14 221 12 959 17 705 41 671 23 172
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 383 802 1 422 810 1 456 249
Přírůstek (%) 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 1,6 2,8 2,4
- z toho PP Počet 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 272 665 1 254 968 1 251 139
- z toho DPS Počet           13 461 40 719 72 358 111 137 167 842 205 110
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 6,828 6,901 3,493
Přírůstek (%) 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 0,4 1,1 -49,4
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 5,972 5,664 2,707
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)           0,062 0,270 0,539 0,857 1,237 0,786
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 33,714 35,432 17,666
Přírůstek (%) 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 3,2 5,1 -50,1
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 29,642 29,360 13,853
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)           0,342 1,341 2,573 4,072 6,072 3,813
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 105 105 105 105 108 117 120 124 127 125 133
Přírůstek (%) 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 2,7 -1,7 6,0
- z toho na PP Objem (Kč) 105 105 105 105 108 117 119 122 124 120 126
- z toho na DPS Objem (Kč)           143 148 152 156 159 159
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 451 444 440 442 465 570 579 598 620 645 673
Přírůstek (%) 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 3,7 4,1 4,3
- z toho na PP Objem (Kč) 451 444 440 442 465 568 574 589 606 624 650
- z toho na DPS Objem (Kč)           749 722 722 741 776 770

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2018

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.06.2018 evidováno celkem 4,5 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2017 činí pokles o 12 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-0,3 %). Z toho u 1,5 mil. penzijních připojištění/doplňkových penzijních spoření jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Za 1. pololetí roku 2018 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 3,5 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2017 o 7 Kč na hodnotu 133 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 126 Kč (nárůst o 6 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 159 Kč (výše se nezměnila).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 17,7 mld. Kč. Celková výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2017 o 28 Kč na hodnotu 673 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 26 Kč na hodnotu 650 Kč a účastníka doplňkového penzijního spoření klesla o 6 Kč na hodnotu 770 Kč.

Nejčtenější