Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2016 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní připojištění
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní fondy

 • Tabulka - Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
 • Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2016

 

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1-2q 2016
PP a DPS 1) Počet 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016 4 587 385
Přírůstek (%)   9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3 -1,2
- z toho PP Počet 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621 4 133 154
- z toho DPS Počet               76 669 217 985 361 395 454 231
Nová PP a DPS 2) Počet 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062 101 805
Přírůstek (%)   5,0 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0 -34,8
- z toho PP Počet 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020        
- z toho DPS Počet               77 771 145 841 156 062 101 805
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet               1 284 14 221 12 959 7 222
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283 1 374 405
Přírůstek (%)   9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6 0,9
- z toho PP Počet 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925 1 282 382
- z toho DPS Počet               13 461 40 719 72 358 92 023
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803 3,411
Přírůstek (%)   11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7 -49,9
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264 3,025
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)               0,062 0,270 0,539 0,386
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667 16,270
Přírůstek (%)   14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7 -50,2
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093 14,461
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)               0,342 1,341 2,573 1,809
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 102 104 105 105 105 105 108 117 120 124 126
Přírůstek (%)   1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0 1,8
- z toho na PP Objem (Kč) 102 104 105 105 105 105 108 117 119 122 123
- z toho na DPS Objem (Kč)               143 148 152 156
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 431 450 451 444 440 442 465 570 579 598 605
Přírůstek (%)   4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1 1,1
- z toho na PP Objem (Kč) 431 450 451 444 440 442 465 568 574 589 592
- z toho na DPS Objem (Kč)               749 722 722 729

DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.06.2016

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.06.2016 evidováno celkem 4,587 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 56 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (- 1,2 %).

Za 1. pololetí roku 2016 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 3,411 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 2 Kč na hodnotu 126 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 123 Kč (nárůst o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 156 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 16,270 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 7 Kč na hodnotu 605 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 3 Kč na hodnotu 592 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostla o 7 Kč na hodnotu 729 Kč.

V 1. pololetí roku 2016 bylo evidováno 1,374 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

 

Nejčtenější