Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2015 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní fondy
 • Penzijní společnosti
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní připojištění

 

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1q 2015
PP a DPS 1) Počet 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 769 461
Přírůstek (%)   9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -0,7
- z toho PP Počet 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 515 205
-z toho DPS Počet               76 669 217 985 254 256
Nová PP a DPS 2) Počet 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 39 159
Přírůstek (%)   5,0 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 -73,1
- z toho PP Počet 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020      
-z toho DPS Počet               77 771 145 841 39 159
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet               1 284 14 221 3 371
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 361 101
Přírůstek (%)   9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,5
- z toho PP Počet 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 311 854
- z toho DPS Počet               13 461 40 719 49 247
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 1,701
Přírůstek (%)   11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -75,2
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 1,592
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)               0,062 0,270 0,109
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 8,061
Přírůstek (%)   14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -75,5
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 7,551
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)               0,342 1,341 0,509
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 102 104 105 105 105 105 108 117 120 122
Přírůstek (%)   1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 1,6
- z toho na PP Objem (Kč) 102 104 105 105 105 105 108 117 119 121
- z toho na DPS Objem (Kč)               143 148 149
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 431 450 451 444 440 442 465 570 579 580
Přírůstek (%)   4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 0,1
- z toho na PP Objem (Kč) 431 450 451 444 440 442 465 568 574 573
- z toho na DPS Objem (Kč)               749 722 694
PP - penzijní připojištění
DPS - doplňkové penzijní spoření
1)Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2)Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3)Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4)Stav ke konci období
5)Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2015

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.03.2015 evidováno celkem 4,769 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2014 činí pokles o 34 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (- 0,7 %).

Za 1. čtvrtletí roku 2015 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 1,701 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 2 Kč na hodnotu 122 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 121 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 149 Kč (nárůst o 1 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 8,061 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 1 Kč na hodnotu 580 Kč, přestože průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění poklesla o 1 Kč na hodnotu 573 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření poklesla o 28 Kč na hodnotu 694 Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2015 bylo evidováno 1,361 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 14.5.2015

Nejčtenější