Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2015 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní společnosti

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1-2q 2015
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
PP a DPS 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 727 724
Přírůstek (%)   9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -1,6
- z toho PP Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 437 119
- z toho DPS Počet                 76 669 217 985 290 605
Nová PP a DPS 2) Počet 544 289 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 78 651
Přírůstek (%)   2,6 5,0 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 -46,1
- z toho PP Počet 544 289 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020      
- z toho DPS Počet                 77 771 145 841 78 651
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet                 1 284 14 221 6 362
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 361 145
Přírůstek (%)   10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,5
- z toho PP Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 304 041
- z toho DPS Počet                 13 461 40 719 57 104
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 3,410
Přírůstek (%)   13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -50,2
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 3,174
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)                 0,062 0,270 0,235
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 16,128
Přírůstek (%)   14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -51,0
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 15,029
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)                 0,342 1,341 1,099
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 120 123
Přírůstek (%)   3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 2,0
- z toho na PP Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 119 121
- z toho na DPS Objem (Kč)                 143 148 150
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 570 579 583
Přírůstek (%)   5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 0,6
- z toho na PP Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 568 574 576
- z toho na DPS Objem (Kč)                 749 722 701
PP - penzijní připojištění
DPS - doplňkové penzijní spoření
1)Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2)Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3)Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4)Stav ke konci období
5)Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2015

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.06.2015 evidováno celkem 4,728 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2014 činí pokles o 75 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-1,6 %).

Za 1. pololetí roku 2015 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 3,410 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 3 Kč na hodnotu 123 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 121 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 150 Kč (nárůst o 2 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 16,128 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 4 Kč na hodnotu 583 Kč, přestože průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 2 Kč na hodnotu 576 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření poklesla o 21 Kč na hodnotu 701 Kč.

V 1. pololetí roku 2015 bylo evidováno 1,361 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

 

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 17.08.2015

Doporučované

Nejčtenější