Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2015 včetně Komentáře

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Komentář
 • Tabulka
 • Ukazatele vývoje
 • Soukromý sektor
 • Finanční trh
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní systém
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní fondy
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní společnosti

 

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PP a DPS 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 963 344 4 803 134 4 643 016
Přírůstek (%)   9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -3,3 -3,2 -3,3
- z toho PP Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 585 149 4 281 621
- z toho DPS Počet                 76 669 217 985 361 395
Nová PP a DPS 2) Počet 544 289 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020 77 771 145 841 156 062
Přírůstek (%)   2,6 5,0 0,7 -11,1 -5,6 -7,8 146,8 -93,1 87,5 7,0
- z toho PP Počet 544 289 558 629 586 310 590 490 524 867 495 516 457 033 1 128 020      
- z toho DPS Počet                 77 771 145 841 156 062
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) Počet                 1 284 14 221 12 959
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 352 461 1 354 485 1 362 283
Přírůstek (%)   10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,6 0,1 0,6
- z toho PP Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 313 766 1 289 925
- z toho DPS Počet                 13 461 40 719 72 358
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,861 6,847 6,803
Přírůstek (%)   13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 16,0 -0,2 -0,7
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 6,578 6,264
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)                 0,062 0,270 0,539
Příspěvky účastníků 5) Objem (mld.Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 33,306 32,897 32,667
Přírůstek (%)   14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 30,6 -1,2 -0,7
- z toho na PP Objem (mld.Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 31,556 30,093
- z toho na DPS Objem (mld.Kč)                 0,342 1,341 2,573
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 120 124
Přírůstek (%)   3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,4 2,8 3,0
- z toho na PP Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 119 122
- z toho na DPS Objem (Kč)                 143 148 152
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 570 579 598
Přírůstek (%)   5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,6 1,7 3,1
- z toho na PP Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 568 574 589
- z toho na DPS Objem (Kč)                 749 722 722

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2015

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.12.2015 evidováno celkem 4,643 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což představuje meziroční pokles o 3,3 %. Z toho bylo evidováno 1,362 mil. připojištění a spoření, u nichž platí příspěvek nebo jeho část zaměstnavatel za své zaměstnance, přičemž na příspěvek zaměstnavatele se státní příspěvek neposkytuje.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2015 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 6,803 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 4 Kč na hodnotu 124 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 122 Kč (nárůst o 3 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 152 Kč (nárůst o 4 Kč).

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření ve sledovaném období dosáhl výše 32,667 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 19 Kč na hodnotu 598 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 15 Kč na hodnotu 589 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření se oproti konci roku 2014 nezměnila a setrvala na hodnotě 722 Kč.

Nejčtenější