Novinky

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech a vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 30.6.2014 včetně Komentáře

odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu
odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Vydáno

  • Komentář
  • Tabulka
  • Ukazatele vývoje
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Penzijní systém
  • Penzijní společnosti
  • Penzijní fondy
  • Doplňkové penzijní spoření

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-2q 2014
Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 30.06.2014
Penzijní připojištění 1) Počet 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 4 886 675 4 741 066
Přírůstek (%) 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -4,8 -3,0
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 339 000 1 330 038
Přírůstek (%) 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 1,6 -0,7
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 6,799 3,333
Přírůstek (%) 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 15,0 -51,0
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 32,963 15,741
Přírůstek (%) 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 29,3 -52,2
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 99 102 104 105 105 105 105 108 117 119
Přírůstek (%) 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 8,2 1,7
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 408 431 450 451 444 440 442 465 568 563
Přírůstek (%) 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 22,2 -1,0

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet penzijních připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

  2013 1-2q 2014
Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech ke dni 30.06.2014
Doplňková penzijní spoření1) Počet 76 669 140 387
Přírůstek (%)   83,1
Nová doplňková penzijní spoření Počet 77 771 65 539
Přírůstek (%)   -15,7
    - z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění2) Počet 1 284 1 213
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele3) Počet 13 461 25 617
Přírůstek (%)   90,3
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,062 0,104
Přírůstek (%)   67,4
Příspěvky účastníků4) Objem (mld.Kč) 0,342 0,493
Přírůstek (%)   43,9
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143 147
Přírůstek (%)   3,1
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 749 691
Přírůstek (%)   -7,7

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

 

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.06.2014

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.06.2014 evidováno celkem 4,741 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2013 snížil o 146 tis. penzijních připojištění (- 3 %). Za 1. pololetí roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění činí 3,333 mld. Kč. Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění v tomto období dosáhl hodnoty 15,741 mld. Kč, přičemž výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka nepatrně poklesla proti konci roku 2013 o 5 Kč na hodnotu 563 Kč (- 1 %). V 1. pololetí roku 2014 bylo evidováno 1,330 mil. neukončených penzijních připojištění, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 30.06.2014 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno 140 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření, což je o 64 tis. doplňkových penzijních spoření více (+ 83 %) než k 31.12.2013. Během 1. pololetí roku 2014 bylo uzavřeno celkem 66 tis. nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 1 213 spoření byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. Za 1. pololetí roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na doplňkové penzijní spoření činí 104 mil. Kč. Objem příspěvků účastníků doplňkového penzijního spoření za 1. pololetí roku 2014 dosáhl hodnoty 493 mil. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka poklesla proti konci roku 2013 o 58 Kč (- 8 %) na hodnotu 691 Kč. V 1. pololetí roku 2014 byl evidován příspěvek zaměstnavatele u 26 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření.

 

Celkový objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za 1. pololetí roku 2014 činí 3,437 mld. Kč; počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl ke konci tohoto období výše 4,881 mil.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 08.08.2014

Nejčtenější