Novinky

Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31.03.2014

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Doplňkové penzijní spoření
  • Soukromý sektor
  • Tabulka
  • Finanční trh
  • Penzijní systém
  • Penzijní společnosti
  • Ukazatele vývoje

  2013 1q 2014
Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech ke dni 31.03.2014
Doplňková penzijní spoření1) Počet 76 669 109 854
Přírůstek (%)   43,3
Nová doplňková penzijní spoření Počet 77 771 33 849
Přírůstek (%)   -56,5
    - z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění2) Počet 1 284 549
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele3) Počet 13 461 19 057
Přírůstek (%)   41,6
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld.Kč) 0,062 0,046
Přírůstek (%)   -25,8
Příspěvky účastníků4) Objem (mld.Kč) 0,342 0,219
Přírůstek (%)   -36,1
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 143 147
Přírůstek (%)   2,7
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 749 690
Přírůstek (%)   -7,9

 

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance

Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak).

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější