Novinky

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2014

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Penzijní připojištění
  • Ukazatele vývoje
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Komentář
  • Finanční trh

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31.03.2014 evidováno celkem 4,815 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2013 snížil o 72 tis. připojištění (- 1 %). Za 1. čtvrtletí roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění činí 1,671 mld. Kč. Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění v tomto období dosáhl hodnoty 7,934 mld. Kč, přičemž výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka nepatrně poklesla proti konci roku 2013 o 4 Kč na hodnotu 564 Kč (- 1 %). V 1. čtvrtletí roku 2014 bylo evidováno 1,336 mil. neukončených penzijních připojištění, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

K 31.03.2014 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno 110 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření, což je o 33 tis. spoření více (+ 43 %) než k 31.12.2013. Během 1. čtvrtletí roku 2014 bylo uzavřeno celkem 34 tis. nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 549 byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. Za 1. čtvrtletí roku 2014 objem vyplácených státních příspěvků na doplňkové penzijní spoření činí 46 mil. Kč. Objem příspěvků účastníků doplňkového penzijního spoření za 1. čtvrtletí roku 2014 dosáhl hodnoty 219 mil. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka poklesla proti konci roku 2013 o 59 Kč (- 8 %) na hodnotu 690 Kč. V 1. čtvrtletí roku 2014 byl evidován příspěvek zaměstnavatele u 19 tis. neukončených doplňkových penzijních spoření.

Celkový objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za 1. čtvrtletí roku 2014 činí 1,717 mld. Kč; počet evidovaných neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření dosáhl v tomto období výše 4,925 mil.

 

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 15.05.2014

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější